LOVUND–Helgelands Hawaii…

Folketall: (010107)               383

Areal:                                4,2 km2

Fylke:                              Nordland

Kommune:                       Lurøy Kommune

Beliggenhet:                               66° 22´ N, 12° 20´ Ø

Lovund

Lovund, øy i Lurøy kommune med ca 380 innbyggere. Øya har et areal på 4,9 km². Lovundfjellet på 625 moh ruger over det lille pitoreske øysamfunnet som livnærer seg av havet, og da hovedsakelig lakseoppdrett.

Naturen

Lovund er ei lita øy med et areal på rundt 4,9 km². Øya domineres av det 625 m høye fjellet - og på avstand er det vanskelig å forstå at det kan bo folk her. Men kommer du nærmere oppdager du dette:

Mot vest går fjellet ned i havet i bratte flåg. Her er det ingen skjærgård som skjermer mot storhavet, og dønningene ruller alltid tungt inn mot land. På sørsiden er landskapet et annet. Her finnes lune viker, og dalganger som skjærer seg bratt og kvasst inn i fjellet. Men skjærgården er liten og gir ikke le for båter når uværet setter inn. Nordsiden av fjellet er dominert av Lundeura, en mektig steinur som strekker seg opp fra en liten strandsone og opp mot brattflågene. Her har Lovunds lundefuglkoloni sitt hekkested - og ura er full av liv i hekkesesongen april - august. På østsiden går fjellet over i en lun strandflate. Og her, i le av en mektig skjærgård, har mennesket helt fra steinalderen av funnet ut at de kunne bo.

Folkelivet

Folketallet er i dag ca 390 (2007), og aldri før har folketallet vært større.

De tidligste tidene

Vi vet fra utgravinger i 1937 at det har bodd folk her fra steinalderen av. Pga. ettervirkningen av siste istiden, var havnivået for fire tusen år siden ca 18 m over dagens nivå.

De arkeologiske funnene ble gjort i området under Lundeura og ved Lundsteinen og vi mener at Lundvollen og Lundmyra den gang var en liten bukt, skjermet av fjellet, Høllan, Vassvikhåjen og Trångsmågsteinan. Vi må se for oss noen få mennesker, kanskje bofaste - kanskje vandringsfolk som besøkte Lovund periodevis, som levde av fugler, hval, sel, fisk og det havet ellers hadde å tilby. Båtene dro de opp på strendene på Lundvollen, og der hadde de sine kokeplasser. De bodde i steinhulene ovenfor - eller kanskje ute. Klimaet veksler over en så lang tid som vi snakker om, men i lange perioder tror vi at klimaet hos oss var som i Sør-England i dag: mildt og mye regn.

Nyere tid

De første historiske beretninger fra Lovund skriver seg fra 1500-tallet. Den gang var 3-4 leilendingsbruk (under skiftende godseiere) samlet i en liten "landsby" oppe på "Tofta" (Kroken). Fra den tid stammer sansynligvis begrepene "Lovundgården" og "heimeførr", som delvis benyttes den dag i dag. Etter en tid flyttet brukerne ut fra Tofta og etablerte seg på sine respektive gårder. Levegrunnlaget var rettigheter i Lundeura, herlighetene i egg- og dunvær, småbruksdrift, brendsel fra Skogen og Sørskogen, utmarksslåtte og selvfølgelig fisk.

Fiskarbondesamfunnet var lenge dominerende på Lovund. Kvinnen drev et lite småbruk med noen sauer, et par geiter og kanskje ei ku, og hadde ansvar for hus og heim. Mannen drev fiske fra småbåt, sjark eller som mannskap på en skøyte. Og så hjalp de hverandre når det trengtes heime, på kaiet, i støa, på slåttmarka, i fjøset, ekkrekking, lundefangst osv.

Dagens Lovundsamfunn

Fiskarbonden som levesett ebbet ut rundt midten av 1900-tallet. Lovund måtte ta del i den generelle samfunnsutviklingen. Resultatet ble en gedigen ungdomsflukt fra bygda, og Lovund - som på 1950-tallet hadde rundt 270 innbyggere - var nede i underkant av 230 innbyggere et par titalls år senere. 1972 er det året da noen lovundværinger grep fatt i den nye kystnæringen: Lakseoppdrett.

For å gjøre 30 års historie kort: I dag er landbruket redusert til et minimum, et par hundre sauer råder over mark og fjell. Holmer, fjell og utmark er rekreasjonsområder. Fiskeriene er redusert, bare et 10-talls personer drifter i denne næringen. Men vi føler vel at det er her noen av framtidsmulighetene ligger. Motoren i samfunnet er laksoppdrett som gjennom en mengde aktiviteter gir Lovund et mangfold av arbeidsplasser.

Næringsliv

 • Lakseslakteri som tar hånd om 100-180 tonn hver dag
 • Påvekstanlegg for torskeyngel.
 • Kjemisk prosessindustri som produserer emballasje
 • Kjemisk prosessindustri som tar seg av "fiskeindustriavfall", sild og lodde
 • Transportfirmaer til lands og sjøs
 • Administrasjonsmiljøer
 • Service som hotell, kafé, handel, verksted, frisør, vaskeri.....
 • Småentreprenører
 • Bygg og anlegg
 • Gartneri

Offentlig service

 • Fulltids barnehage for de under 6
 • Grunnskole med barne- og ungdomstrinn
 • Helsetun med lege, fysioterapi og omsorgspersonale

Fritidsaktiviteter

 • Treningssenter
 • Squashhall (godkjent størrelse)
 • Gressbane
 • Svømmehall 12,5 m og plaskebasseng
 • Flott natur

Severdigheter

 • Lundefuglen
 • Kystkultursenteret (museum)
 • Vigners Motormuseum

 

GjestebokHjem_knapp
Litt om Oss...Velkommen til JillVelkommen til AsleHer er våre favorittbilderOm Lovund....Om Kalmar...Vi gifter oss 18. August